Artykuł sponsorowany

Czym są systemy napłotowe?

Czym są systemy napłotowe?

Czym są systemy napłotowe?

Czym są systemy napłotowe? Oferujemy systemy napłotowe ochrony perymetrycznej przystosowane do roślinności pnącej oraz obecności drzew i krzewów w pobliżu ogrodzenia. Nasze zabezpieczenia odporne są też na zakłócenia środowiskowe. Na ich efektywność nie mają wpływu ani niekorzystne warunki atmosferyczne (wiatr, śnieg czy grad), ani czynniki związane z działalnością człowieka prowadzoną w pobliżu ogrodzenia (ruch kolejowy, roboty drogowe itp.).

Jak działają systemy napłotowe?

Systemy napłotowe to nowoczesne rozwiązania stosowane w celu zabezpieczenia obiektów przed włamaniem lub innymi formami naruszenia ich bezpieczeństwa. Działają one na zasadzie wykrywania prób wtargnięcia na teren chroniony poprzez analizę drgań i zmian ciśnienia powietrza wokół ogrodzenia. W przypadku wykrycia niepokojących sygnałów system alarmowy zostaje natychmiast uruchomiony, co pozwala na szybką reakcję służb ochrony lub właścicieli obiektu. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie strat materialnych oraz zagrożeń dla zdrowia i życia osób przebywających na terenie chronionym.

Adaptacja do warunków środowiskowych

Systemy napłotowe oferowane przez naszą firmę charakteryzują się wysoką odpornością na różnego rodzaju zakłócenia środowiskowe. Zastosowane w nich technologie pozwalają na skuteczne działanie nawet w przypadku obecności roślinności pnącej, drzew czy krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia. Ponadto, nasze systemy nie ulegają dezaktywacji na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak silny wiatr, opady śniegu czy gradu. Dzięki temu można być pewnym ich niezawodności przez cały rok.

Odporność na zakłócenia związane z działalnością człowieka

Kolejnym atutem naszych systemów napłotowych jest ich odporność na różnego rodzaju zakłócenia powodowane przez działalność człowieka. Oznacza to, że efektywność systemu nie zostanie obniżona nawet w przypadku wystąpienia drgań spowodowanych ruchem kolejowym czy robotami drogowymi w pobliżu ogrodzenia. Tego rodzaju zabezpieczenia są szczególnie ważne dla obiektów położonych w bliskim sąsiedztwie infrastruktury komunikacyjnej, gdzie ryzyko fałszywych alarmów jest szczególnie wysokie